Zorgraad

Hieronder kan u de samenstelling van onze zorgraad bekijken. De zorgraad bestaat uit 5 clusters: welzijn; gezondheidszorg; lokale besturen; mantelzorgers; vrijwilligers en personen met een zorg- of ondersteuningsnood; optionele partners. Onze bestuurders zetelen in de zorgraad als vertegenwoordiger van hun subcluster. Samenwerking en verbondenheid is fundamenteel voor ons. Concreet betekent dit op vlak van besturen dat het belang van de eerstelijnszone op de eerste plaats komt, gevolgd door het belang van de cluster en de subcluster en dan pas de eigen organisatie of achterban. Het voorzitterschap van de zorgraad wordt waargenomen door dr. Johan Luyckfasseel, de ondervoorzitter is dhr. Patrick De Saeger.