Veranderforum

Het veranderforum is een brede platformvergadering van alle in de eerstelijnszone betrokken partners. Het veranderforum heeft als doel om het beleidsvoorbereidend werk van de voorlopige zorgraad te bekrachtigen, bij te sturen en waar nodig te corrigeren. Voorlopig is het veranderforum een open vergadering waar iedereen vrij bij kan aansluiten. Wanneer de voorlopige zorgraad zal overgaan naar de definitieve zorgraad (midden 2020) en wanneer de eerstelijnszone een VZW-structuur zal krijgen, zal het veranderforum fungeren als algemene vergadering.