Statuten

De statuten, de grondwet van onze eerstelijnszone,  beschrijven ondermeer de rechten en plichten van de leden en van het bestuursorgaan. Onze statuten werden met zorg en aandacht opgesteld door de werkgroep statuten in samenwerking met de zorgraad. U kan ze hier terugvinden.