Organisatiestructuur

Waarom moeilijk doen als het samen kan...

Organisatiestructuur

In de transitiefase naar de uit- en opbouw van de eerstelijnszone, werken we met deze organisatiestructuren: het veranderteam, het veranderforum en het netwerk van alle betrokken partners. Het veranderteam komt maandelijks samen en is de werkgroep die de 'dagelijkse' werking van de eerstelijnszone in opbouw opvolgt. Als een soort van dagelijks bestuur. Het veranderforum is de stuurgroep die trimestrieel samenkomt en de uit- & opbouw van de eerstelijnszone aanstuurt. Als een soort bestuursraad. Daarnaast is er het breed netwerk van alle leden, alle partners binnen regio Zennevallei.