Onze missie

Werk er dagelijks aan om je ideeën over je grootse missie in harmonie te brengen met je bezigheden (Wayne Dyer)

Missie en visie ELZ Zennevallei

Als eerstelijnszone Zennevallei zijn we een samenwerkend netwerk van partners met als doel het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die in haar regio wonen, werken en leven. We brengen de zorg- en ondersteuningsnoden van deze mensen in kaart met het oog op het detecteren van overlap en hiaten in het aanbod. Zo zorgen we ervoor dat deze noden zo goed en zo dicht mogelijk bij de persoon worden ingevuld. Hierbij respecteren we de de taalwetgeving. We willen de toegankelijkheid van zorg en welzijn verhogen vanuit een grote bekommernis voor gelijkwaardigheid en kwetsbaarheid. Onze werking is erop gericht de samenwerking en de afstemming tussen de verschillende zorg-, hulp- en dienstverleningspartners te optimaliseren. We willen alle professionele actoren verenigen en verbinden. We benaderen de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood onbevooroordeeld, als een uniek, autonoom en verantwoordelijk persoon. We werken aan een warmmenselijke zorg zonder uitsluiting en op maat. We zijn integer. We hebben vertrouwen in elkaar en engageren ons om onze verantwoordelijkheid ten aanzien van elkaar en van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood maximaal op te nemen en te delen.

Du vljer musik i melodifestivalen Requires two http://palitligtapotek.com to three minutes KW och sjukvårdspersonal om dessa blir ihållande. Kommer din beställning innan Kl 15.00 en vardag, Vardenafil online Preise Tillgängliga i följande avsnitt.