Contact

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. In de Eerstelijnzone Zennevallei zijn stafmedewerkers Mathias Pierquin en Julie Crepel het eerste aanspreekpunt voor de zorgen en noden in de regio.

Mathias Pierquin

Stafmedewerker

0472 78 67 45


Julie Crepel

Stafmedewerker

0473 23 08 08