Nieuwsbrief hervorming eerste lijn – 10 juli 2019
23 augustus 2019
Opstart pre-triagecentrum Zennevallei
23 maart 2020

Voorlopige zorgraad erkend!

Op het veranderforum van 25 april 2019 werd het voorstel voor de samenstelling van de voorlopige zorgraad van onze eerstelijnszone ter goedkeuring voorgelegd aan alle leden van het forum. Het voorstel werd op unanieme goedkeuring onthaald! Nadien dienden we onze aanvraag naar erkenning in bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Op 22 mei ontvingen we het heuglijke nieuws dat de voorlopige zorgraad beantwoordt aan alle vooropgestelde criteria en dat de voorgestelde samenstelling werd goedgekeurd. Daarmee is onze voorlopige zorgraad, na de 2 pilootprojecten, de eerste goedgekeurde voorlopige zorgraad in Vlaanderen!

U kan de samenstelling van de voorlopige zorgraad hier terugvinden.