Nieuwsbrief hervorming eerste lijn – 17 december 2018

Principiële goedkeuring eerstelijnsdecreet
2 oktober 2018
Nieuwsbrief hervorming eerste lijn – 15 januari 2019
26 maart 2019

Nieuwsbrief hervorming eerste lijn – 17 december 2018

Het laatste nieuws van overheidswege over de eerstelijnsreorganisatie kan u lezen in de nieuwsbrief van 17 december: hier.