ELZ Zennevallei heeft een identiteit!

Infosessies hervorming eerste lijn: 10 en 15 maart 2018
6 april 2018
Nieuwsbrief hervorming eerste lijn
29 juni 2018

ELZ Zennevallei heeft een identiteit!

In het veranderforum van 22 maart werd de eerste steen gelegd voor de missie en visie van eerstelijnszone Zennevallei. Het veranderteam bouwde hierop verder en  werkte een voorstel uit dat op het veranderforum van 6 juni werd voorgelegd en…. goedgekeurd!

Vanaf heden heeft ELZ Zennevallei dus een duidelijke identiteit die verder kan en zal geconcretiseerd worden.

U kan de visietekst hier nalezen.